Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands Ambassad, Mexico: Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Mexico City

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Tel. +52-55-5540 6036, E-post: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 24.5.2018

Haiti: resemeddelande

Risknivå

Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Överväg noga resor till landet. Det kan förekomma oroligheter. Orkansäsong i juni–november.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Den sociala situationen i Haiti är svår, den civila säkerheten dålig och omständigheterna över lag svåra. Överväg noga resor till landet. Organisera i så fall din resa med hjälp av en organisation som verkar i landet

Särskilda säkerhetsrisker

Kidnappningar och människorov är inte ovanliga på Haiti. Alla som verkar välbärgade hör till riskgruppen.

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Av säkerhetsskäl rekommenderas inte kollektivtrafiken. Undvik att röra dig med bil när det är mörkt. Håll dörrarna låsta och fönstren stängda när du åker bil.

Naturförhållanden

Under regnperioden i juni-november kan det förekomma orkaner, översvämningar och jordskred. Haiti är jordbävningsområde.

Mera information hittar du här: USA:s National Hurricane Center http://www.nhc.noaa.gov/

Hälsoläget

På Haiti förekommer difteri, och det finns därför orsak att vaccinera sig. Också kolera påträffas. Hösten 2010 utbröt en allvarlig koleraepidemi som inte har avtagit. Nya fall av kolera påträffas fortfarande.
Det förekommer dessutom flera virussjukdomar som sprids av myggor. Du skyddar dig bäst mot myggburna sjukdomar genom att använda myggmedel, täckande, ljusa kläder och på natten myggnät.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Det är ont om sjukvårdsservice, särskilt på landsbygden, och nivån är låg.

Mer information:
Haitis hälsoministerium http://mspp.gouv.ht/newsite/
Pan American Health Organization http://www.paho.org/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Karibien

Kyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLAND

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 24.5.2018


© Finlands ambassad, Mexico | Kontaktuppgifter