Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ryssarna förhåller sig positivt till Finland - Finlands Ambassad, Mexico : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Mexico City

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Tel. +52-55-5540 6036, E-post: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 19.9.2017 | Utrikesministeriet

Ryssarna förhåller sig positivt till Finland

Pressmeddelande 160/2017
19.9.2017

Sommaren 2017 lät utrikesministeriet och Finlands ambassad i Moskva göra en opinionsundersökning som klarlägger ryssarnas inställning till Finland. Undersökningen genomfördes av det ryska Levada-centret. Sammanlagt 1 600 personer från olika delar av Ryssland svarade på frågorna. Det är första gången en motsvarande undersökning har gjorts i Ryssland.

Enligt undersökningen förehåller sig över två tredjedelar (68 procent) av ryssarna positivt eller mycket positivt till Finland. Endast tio procent förhåller sig negativt eller mycket negativt till Finland. Unga människor, högutbildade och personer med goda inkomster förhåller sig mest positivt. Särskilt positiva är Moskvaborna av vilka över 88 procent uppgav att de förhåller sig positivt till Finland.

Relationerna mellan Finland och Ryssland beskrivs också som goda. Av respondenterna bedömer 68 procent att förhållandet mellan länderna är normalt, bra, fredligt eller vänskapligt. 16 procent anser att förhållandet är kyligt eller spänt. Endast 0,2 procent har valt alternativet ”fientligt”. Ryssarna förhåller sig lika positivt till bland annat Sverige av de västerländska staterna.

Nyheterna om omhändertagna barn och hur de påverkat bilden av Finland

Enligt undersökningen har de ryska mediernas rapportering om familjerättsliga fall i Finland, där den ena parten varit en person med rysk bakgrund, inte märkbart försämrat ryssarnas bild av Finland. Endast kring en tiondel har lagt märke till omfattande rapportering om vårdnadstvister. En fjärdedel av respondenterna uppger att de någon gång hört talas om saken och över hälften konstaterar att de aldrig hört talats om vårdnadstvister i Finland.

I enkäten frågas det om ryssarna litar på den information om vårdnadstvister de får i medierna. 17 procent av respondenterna uppger att de litar på den information de får i ryska medier, 9 procent uppger att det är svårt att forma en objektiv synpunkt i dylika ärenden och 8 procent uppger att de inte litar på de ryska mediernas rapportering om fallen.

Bland dem som har följt nyhetsrapporteringen om vårdnadstvisterna förhåller sig endast några procentenheter fler negativt till Finland än de som aldrig har hört talas om saken. Med beaktande av opinionsmätningens felmarginal är det en mycket liten skillnad.

Informationskällor och föreställningar

Enligt undersökningen påverkas respondenternas föreställningar om Finland mest av tv-program om Finland, av skolundervisningen och läroböcker, filmer, internet, tidningar, tidskrifter och litteratur.

På frågan om vad man först associerar till när man hör Finland, är det vanligast svaret bastu, det nordliga läget, Helsingfors, naturen och hög levnadsstandard. På frågan om föreställningar om det finska samhället nämns oftast välstånd, självkänsla, modernitet och innovation, demokrati, välfärdsstat och frihet.

Finlands säkerhetspolitiska ställning, krig och boende

I undersökningen ingick en fråga om Finlands säkerhetspolitiska ställning. Nästan hälften av respondenterna definierar Finland om obundet (35 %) eller alliansfritt (13 %). 7 procent av respondenterna tror att Finland är medlem av Nato. På frågan om vilka händelser eller handlingar som kunde försämra förhållandet till Finland var de mest valda alternativen att Finland ansluter sig till Nato (26 %) och att EU:s sanktioner mot Ryssland skärps (20 %).

Av respondenterna känner 40 procent till de centrala händelserna under vinterkriget och nästan var tionde uppger att hen vet mycket om det. Kring var tredje ryss har aldrig hört talas om vinterkriget. En klar majoritet anser att minnet av krigen mellan Finland och Sovjetunionen inte påverkar inställningen till Finland. Endast 8 procent tycker att krigen påverkar Finlandsbilden negativt.

I undersökningen frågades också hur många som skulle vara beredda att flytta till Finland om tillfälle erbjöds. 12 procent av respondenterna sade sig vara villiga att flytta till Finland och 79 procent svarade att de inte var intresserade.

Mer information: Taneli Dobrowolski, pressattaché, Finlands ambassad i Moskva, tfn +7 915 251 1355 och enhetschef Ville Cantell, enheten för Europa- och närområdeskommunikation, tfn tfn +358 295 351 847.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 19.9.2017


© Finlands ambassad, Mexico | Kontaktuppgifter