Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö Méxicossa etsii harjoittelijoita vuodelle 2018 - Suomen suurlähetystö, Mexico : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 22.11.2017

Suomen suurlähetystö Méxicossa etsii harjoittelijoita vuodelle 2018

Suomen suurlähetystössä on avoinna korkeakouluharjoittelijan ja ammattikorkeakouluharjoittelijan tehtävät vuodelle 2018.

Suomen suurlähetystö Méxicossa
Suomen suurlähetystö Méxicossa

Korkeakouluharjoittelijan työtehtäviin kuuluu:

 • avustaminen tiedonhankinnassa, raportoinnissa ja viestinnässä
 • avustaminen vierailujen ja tapahtumien järjestelyissä
 • osallistuminen kokouksiin ja seminaareihin sekä niistä raportoiminen
 • osallistuminen edustuston muihin tehtäviin, ml. tiedusteluihin vastaaminen, asiakaspalvelu ja muut edustuston johdon määräämät tehtävät.


Harjoittelijalta edellytetään:

 • erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa
 • kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin, Meksikoon ja Latinalaiseen Amerikkaan sekä talous- ja kauppapolitiikkaan
 • analyyttisyyttä, oma-aloitteisuutta, koordinaatiokykyä, tarkkuutta ja joustavuutta sekä hyviä sosiaalisia taitoja.

Ajankohta ja kesto: 1.3.2018–31.5.2018

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: Kelan vahvistama vähimmäispalkka vuodelle 2018 (1189 €/kk)

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Palkkauksen edellytyksenä on, että harjoittelija saa oppilaitoksensa harjoittelijatuen vähintään kahdelle kuukaudelle (ehdoton minimi 840 €/kk). Korkeakouluharjoittelijoille maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka, joka vuonna 2018 on 1189,00 €.

Sijainti: Ciudad de México

Viimeinen hakupäivä: 19.1.2018

Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset (hakemuskirje suomeksi ja espanjaksi, CV suomeksi sekä todistus myönnetystä rahoitustuesta) tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: sanomat.mex@formin.fi.

Koulutusalavalinta: Yhteiskunta- ja hallintotieteet, Media-, viestintä- ja informaatioala, Kauppa- ja taloustieteet, Oikeustiede

Lisätietoja tehtävästä: Kirsi Koskinen, kirsi.koskinen@formin.fi


Ammattikorkeakouluharjoittelijan työtehtäviin kuuluu:

 • avustaminen tiedonhankinnassa, raportoinnissa ja viestinnässä (sosiaalisen median käyttö, verkkosivut)
 • avustaminen vierailujen ja tapahtumien järjestelyissä
 • avustaminen maahantuloasioissa
 • avustaminen eri tukitehtävissä; mm. tiedusteluihin vastaaminen, asiakaspalvelu ja muut edustuston johdon määräämät tehtävät.

Harjoittelijalta edellytetään:

 • erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa
 • sosiaalisen median hyvää tuntemusta, hyvää kirjallista ilmaisukykyä ja kokemusta verkkosivujen päivittämisestä
 • oma-aloitteisuutta, koordinaatiokykyä, tarkkuutta ja joustavuutta sekä hyviä sosiaalisia taitoja.

Ajankohta ja kesto: 5-6 kuukautta 1.4.2018 tai 2.5.2018 alkaen

Harjoittelijalla tulee olla koko harjoitteluajalle rahoitus oppilaitokselta tai muulta vastaavalta taholta, mikä tulee ilmetä hakemuksessa. Harjoittelutuen tulee olla kokonaisuudessaan noin 1000 € / kk sisältäen opintososiaaliset edut (KELAn maksama opintotuki). Oppilaitoksen maksaessa apurahan suoraan harjoittelijalle harjoittelija ei ole työsuhteessa edustustoon eikä kuulu Suomen tapaturmavakuutuslain piiriin, vaan hänen kanssaan solmitaan työharjoittelusopimus. Työnantaja ei osallistu matka-, palkka-, terveydenhoito- tai asumiskustannuksiin.

Kirjalliset hakemukset (hakemuskirje suomeksi ja espanjaksi, CV suomeksi sekä todistus myönnetystä harjoittelutuesta) pyydetään lähettämään viimeistään 31.1.2018 osoitteeseen: sanomat.mex@formin.fi, sähköpostin aiheena ”amk-harjoittelu”.

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintovastaava Kirsi Koskinen; kirsi.koskinen@formin.fi.

Tulosta

Päivitetty 15.1.2018


© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot