Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Hädänalaisten kansalaisten avustaminen - Suomen suurlähetystö, Mexico : Konsulipalvelut : Hädänalaisten kansalaisten avustaminen

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Hädänalaisten kansalaisten avustaminen

Hätätapauksessa soita virka-aikana (ma-to 8.00-14.15, pe 8.00-13.15) suurlähetystön numeroon +52 55 5540 6036. Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti paivystys.um@formin.fi.  

Sairaus- tai onnettomuustapauksessa

Asemamaan viranomaiset voivat ilmoittaa Suomen suurlähetystölle tilapäisesti ulkomailla oleskelevan suomalaisen sairaus- tai onnettomuustapauksesta, mikäli matkalla ei ole mukana omaisia tai tuttavia eikä matkanjärjestäjä saa yhteyttä omaisiin. Suurlähetystö voi avustaa yhteydenotossa Suomessa olevaan lähiomaiseen.

Matkustajavakuutus on välttämätön alueelle matkustettaessa, sillä se mahdollistaa perushoitoa laajemman hoidon, sekä vakuutusehdoista riippuen tarvittaessa myös kuljetuksen kotimaahan. Suurlähetystö ei vastaa hoitomaksuista eikä voi antaa maksusitoumuksia.

Passin tai muun asiakirjan kadotessa

Passin tai muun asiakirjan katoamisesta tulee välittömästi tehdä rikos- tai katoamisilmoitus lähimmälle poliisiasemalle. Meksikossa on joillakin paikkakunnilla erityisiä turistipoliiseja, jotka voivat ottaa ilmoituksen vastaan myös englanniksi. Ilmoituksesta tai mahdollisesta tutkintapöytäkirjasta kannattaa pyytää kopio, sillä se on tarpeen myöhemmin haettaessa uutta passia ja mahdollista vakuutuskorvausta tai mikäli kadonnutta passia tai asiakirjaa käytetään väärin.

Kadonneen passin tilalle voi hakea uutta passia Suomen suurlähetystöstä Meksikosta. NIissä maissa, missä ei ole Suomen suurlähetystöä, voi toinen EU-maa myöntää hätämatkustusasiakirjan.

Mikäli kadonneet asiakirjat (passi, ajokortti, henkilöllisyystodistus tms.) myöhemmin mahdollisesti löytyvät, paikallinen viranomainen toimittaa ne yleensä Suomen suurlähetystölle, joka lähettää ne edelleen asiakirjan myöntäneelle viranomaiselle Suomeen.

Pidätys- tai vangitsemistilanteessa

Jos Suomen kansalainen pidätetään, vangitaan tai hän muuten menettää vapautensa ulkomailla, on hänellä oikeus pyytää poliisi- tai vankilaviranomaisia ilmoittamaan vapaudenmenetyksestään lähimmälle Suomen edustustolle. Suurlähetystö ilmoittaa asiasta Suomen ulkoministeriöön, joka asianomaisen pyynnöstä välittää tiedon tapahtumasta tämän nimeämälle henkilölle Suomessa.

Tapauksissa, joissa suurlähetystö on saanut tiedon pidättämisestä tai vangitsemisesta, suurlähetystö pyrkii selvittämään, saako rikoksesta tutkittavana tai syytettynä oleva asemamaan puolesta oikeusavustajan ja tulkin, tai ohjaa tarvittaessa näiden hankkimisessa. Mahdollisuuksien mukaan suurlähetystö seuraa asian kehittymistä ja tarvittaessa selvittää asemamaassa sovellettavaa armahtamiskäytäntöä. Myös tapaamiset suurlähetystön edustajan ja vapautensa menettäneen kanssa ovat mahdollisia tämän pyynnöstä.

Suomen suurlähetystö ei voi puuttua tapauksen oikeuskäsittelyyn eikä vaikuttaa asianomaisen vapauttamiseen paikallisesta tuomiovallasta. Suurlähetystö ei myöskään voi antaa oikeudellisia neuvoja tai ajaa asianomaisen asiaa. Nämä tehtävät kuuluvat oikeusavustajalle tai asianajajalle. Erillisten sopimusten perusteella myös rikoksentekijän luovutus tai tuomitun siirto Suomeen voivat tulla kysymykseen.

Kuolemantapauksessa

Kun suurlähetystö saa ilmoituksen suomalaisen kuolemasta asemamaan viranomaiselta tai muualta (esimerkiksi oppaalta, kunniakonsulilta), se ilmoittaa siitä välittömästi ulkoministeriöön tiedon välittämiseksi lähiomaiselle. Suurlähetystö avustaa tarvittaessa vainajan hautaamiseen, tuhkauttamiseen tai kotiuttamisen järjestämiseen liittyvissä toimenpiteissä, vainajan lähiomaisten toiveiden mukaisesti.

Kuolemantapauksessa suomalainen matkavakuutus kattaa yleensä joko kotiutuskulut ulkomailta vainajan asuinpaikkakunnalle Suomeen tai paikalliset hautauskulut. Mikäli vainajalla ei ollut vakuutusta, omaiset vastaavat kaikista kuluista. On huomioitava, että kotiutuskulut Suomeen voivat olla suuret.

Valmiusmatkalain mukainen avustamisvelvoite

Matkanjärjestäjällä, jonka myymään kokonaisuuteen pääsääntöisesti sisältyy matka ja majoitus, on valmismatkalain (1079/94) mukaan velvollisuus tarvittaessa avustaa ulkomailla vaikeuksiin joutunutta matkustajaa, jos tämä sairastuu, joutuu onnettomuuteen, rikoksen uhriksi tai kärsii muun vahingon. Matkanjärjestäjän on avustettava matkustajaa sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä.

Tyypillisiä avustustilanteita ovat sairastuminen, liikenneonnettomuudet tai muut yllättävät tilanteet, joissa matkanjärjestäjä voi avustaa ohjaamalla matkustajan hoitoon tai oikean paikallisen viranomaisen luo sekä tarvittaessa mahdollisesti avustamalla tulkkauksessa. Vastuu niiden erityisjärjestelyjen kuluista, joihin matkanjärjestäjä on matkustajan puolesta ja pyynnöstä ryhtynyt, on asiakkaalla. Lisätietoja saa matkanjärjestäjiltä ja matkaesitteissä olevista valmismatkaehdoista.

Matkustusturvallisuuteen liittyviä ohjeita saa verkkosivuilta https://matkustusturvallisuus.fi/.

Tulosta

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 18.10.2017


© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot