Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomen suurlähetystö, Mexico : Maatietoa : Poliittinen järjestelmä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Maatiedosto Kuuba

Poliittinen järjestelmä

Poliittinen järjestelmä

Kuubassa on valtiomuotona kommunistinen järjestelmä.

 

Perustuslaki on astunut voimaan 24. maaliskuuta 1976, muutokset heinäkuussa 1992 ja kesäkuussa 2002.

 

Perustuslain mukaan Kuuban kommunistinen puolue käyttää maassa korkeinta valtaa. Puoluekokouksen tehtävä on valita puolueen johtoelimet sekä määritellä maan talouden ja politiikan suuntaviivat viisivuotissuunnitelmassa.

Valtion hallinnollinen jakautuminen

Kuuban valtio jakaantuu 14 provinssiin sekä Isla de Juventudin erityisalueeseen. Provinssit ovat: Camaguey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Ciudad de La Habana, Granma, Guantanamo, Holguin, La Habana, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba ja Villa Clara.

pdfCTP University of Miami_Organizational_Chart (pdf, 50kt)

Valtionpäämies

Valtioneuvoston puheenjohtaja (presidentti) on  24. helmikuuta 2008 alkaen Raúl Castro Ruz. Hän on myös ministerineuvoston puheenjohtaja. Raúl Castro on siis sekä valtion että hallituksen päämies. Molemmat viranhaltijat valitsee kansalliskokous (parlamentti). Fidel Castro toimi samoissa viroissa vuodesta 1976 vuoteen 2008, sitä ennen hän oli vuodesta 1959 alkaen pääministeri.

 

Ensimmäinen varapresidentti on Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (2013-)

Muut varapresidentit ovat José Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdes Menéndez, Gladys María Bejerano Portela, Mercedes López Acea, Salvador Valdés Mesa.

Parlamentti

Yksikamarisessa kansalliskokouksessa (Asamblea Nacional del Poder Popular) on 614 jäsentä, jotka valitaan viiden vuoden toimikaudeksi. Kahdesti vuodessa kokoontuva kansalliskokous on lainsäädäntöelin ja se valitsee kansan korkeimman oikeuden (Tribunal Supremo Popular) jäsenet. Kansalliskokous myös nimittää presidentin ehdotuksesta ministerineuvoston ja valitsee valtioneuvoston jäsenet. Kansalliskokous on vuodesta 1992 lähtien valittu suoralla kansanvaalilla. Kansalliskokouksen puheenjohtajana on vuodesta 1993 lähtien toiminut Ricardo Alarcón ja varapuheenjohtajana Jaime Crombet.

 

Kunnanvaltuustot ja Kuuban joukkojärjestöt valitsevat keskuudestaan kansalliskokouksen ehdokkaat, joista useimmilla on tausta kommunistisessa puolueessa (PCC). Vuoden 2008 vaaleissa 91 prosenttia äänestäjistä antoi yhtenäisen äänen eli äänesti kaikkia ehdokaslistalla olevia henkilöitä, minkä johdosta kaikki kansalliskokouksen ehdokkaat tulivat valituiksi. Kuuban kansallisen vaalikomission ilmoituksen mukaan uurnilla kävi kaikkiaan 96 prosenttia äänioikeutetuista.

 

Uuden kansalliskokouksen jäsenistä 42 prosenttia on naisia, 78 prosenttia on saanut yliopistotasoisen koulutuksen ja 61 prosenttia on syntynyt Kuuban vallankumouksen jälkeen.

Puolueet

Ainoa laillinen puolue on Kuuban kommunistinen puolue (PCC). Puolueen pääsihteerinä toimii Fidel Castro, maan entinen presidentti. 

 

Parlamentin ulkopuolella toimivat seuraavat vakiintuneet poliittiset ryhmät: Confederación de Trabajadores Cubanos (CTC), Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Unión de Jovenes Comunistas (UJC) ja Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Hallitus

Kansalliskokous nimittää presidentin ehdotuksesta ministerineuvoston (Consejo de Ministros) 44 jäsentä. Kansalliskokous valitsee myös valtioneuvoston (Consejo de Estado) 31 jäsentä. Valtioneuvosto edustaa kansalliskokousta, joka kokoontuu vain kahdesti vuodessa.

Ministerineuvoston nykyinen kokoonpano

Ministerineuvosto koostuu 27 ministeristä sekä neljän instituutin ja maan keskuspankin edustajista. Ministerineuvoston sihteerinä toimii Jose Amado Ricardo Guerra.

 

 • talousministeri: Adel Onofre Yzquierdo Rodríguez
 • sisäministeri (Ministerio de Gobierno): Abelardo Colomé Ibarra
 • sokeriministeri: Luis Manuel Avila Gonzalez
 • maatalousministeri: Gustavo Rodríguez Rollero
 • tiede-, teknologia- ja ympäristöministeri: Elba Rose Perez Montoya
 • kotimaankauppaministeri: Mary Blanca Ortega Barredo
 • informaatio- ja kommunikaatioministeri: Maimir Mesa Ramos
 • rakennusministeri: Rene Mesa Villafana
 • kulttuuriministeri: Rafael Bernal Alemany
 • opetusministeri: Ana Elsa Velázquez Cobiella
 • korkeakouluministeri: Rodolfo Alarcon Ortiz
 • finanssiministeri: Lina Pedraza Rodriguez
 • elintarvike- ja kalastusministeri: Maria del Carmen Concepción Gonzalez
 • teollisuusministeri: Salvaro Pardo Cruz
 • energia- ja kaivosministeri: Alfredo Lopez Valdes
 • sisäasiainministeri: Abelardo Colomé Ibarra
 • oikeusministeri: María Esther Reus González
 • ulkoministeri: Bruno Rodriguez Parilla
 • terveysministeri: Roberto Morales Ojeda
 • työministeri: Margarita Marlene Gonzalez Fernandez
 • liikenneministeri: Cesar Ignacio Arocha Masid
 • turismiministeri: Manuel Marrero Cruz
 • ulkomaankaupan ja ulkomaisten investointien ministeri: Rodrigo Malmierca Diaz
 • sisäisen kontrollin ministeri: Gladys Bejerano Portela
 • puolustusministeri: kenraali Leopoldo Cintra Frias

 

 • Kuuban siviili-ilmailuinstituutti: Rogelio Acevero González, presidentti
 • Kuuban radio- ja televisioinstituutti: Ernesto López Domínguez, presidentti
 • kansallinen urheilu- ja virkistysinstituutti: Julio Christian Jiménez Molina, presidentti
 • kansallinen vesivarojen instituutti: René Mesan Villafaña
 • Kuuban keskuspankki: Ernesto Medina, presidentti

 

Valtioneuvoston nykyinen kokoonpano

Valtioneuvoston puheenjohtaja (presidentti) on Raúl Castro Ruz.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Miguel Diaz-Canel Bermudez ensimmäinen varapuheenjohtaja toimii tarpeen tullen puheenjohtajan sijaisena tai seuraajana).

Varapuheenjohtajia ovat José Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdes Menéndez, Gladys María Bejerano Portela, Mercedes López Acea ja Salvador Valdés Mesa.

Sihteerinä toimii Homero Acosta Alvarez.

Valtioneuvoston jäsenet ovat: Lester Alain Alemán Hurtado, Teresa Amarelle Boué, Yaramis Armenteros Medina, Miguel Barnet Lanza, Inés María Chapman Waugh, Kenraali Leopoldo Cintra Frías, Ileana Amparo Flores Morales, Guillermo García Frías, Félix González Viego, Tania León Silveira, Kenraali Alvaro López Miera, Carmen Rosa López Rodríguez, Martha del Carmen Mesa Valenciano, Carlos Rafael Miranda Martínez, Miriam Nicado García, Rosa Elena Simeón Negrín, Sergio Rodríguez Morales, Marino Murillo, Bruno Rodríguez Parrilla, Lyz Belkis Rosabal Ponce ja Adel Yzquierdo Rodríguez.

Sisäpolitiikka

Valtioneuvoston puheenjohtajaksi 24. helmikuuta 2008 nimitetty Raúl Castro on aloittanut toimikautensa Kuuban valtionpäämiehenä varovaisilla uudistuksilla. Hän on lunastanut kansalle antamiaan lupauksia esimerkiksi maan kieltoviidakon karsimisesta. Jo ennen valintaansa Castro oli puhunut toistuvasti maansa talousongelmista ja uudistusten tarpeesta. Raúl Castron vuonna 2008 aloittamien uudistusten myötä kuubalaiset saivat muun muassa luvan majoittua ennen vain ulkomaalaisille tarkoitettuihin hotelleihin sekä ostaa riisinkeittimiä, painekattiloita, kännyköitä, tietokoneita, videolaitteita ja muuta elektroniikkaa. Kuubalaisille annettiin lisäksi mahdollisuus hankkia omistusoikeus valtiolta saamaansa asuntoon.

 

Kuuban merkittävimmät talousongelmat ovat kauppavajeen jatkuva kasvu, riippuvuus tuontielintarvikkeista ja likviditeettikriisi. Kuuba toi vuonna 2008 jopa 81 prosenttia tarvitsemistaan elintarvikkeista ulkomailta. Raúl Castrolta odotetaan uudistuksia, jotka vastaavat näihin ongelmiin.

 

Castron vuonna 2008 tekemässä maatalousreformissa nostettiin tuottajille maksettavia hintoja, hajautettiin maataloustuotantoa koskeva päätöksentekoa keskushallinnolta kuntatasolle, sallittiin suora myynti ja vapaus valita viljeltävät lajit. Samalla annettiin viljelijöille oikeus valtion omistamaan joutomaahan ja lakkautettiin tuottamattomat maatalousosuuskunnat. Yhtenä uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli saada tuottavaan viljelyskäyttöön joutomaa, jota oli hallituksen arvion mukaan jopa 51 prosenttia viljelyskelpoisesta maasta. Kuuban hallituksen ilmoituksen mukaan uudistukset ovat tehonneet, ja heinäkuussa 2009 viljelyskäyttöön oli saatu jo 39 prosenttia entisestä joutomaasta.

 

Raúl Castro kertoi valintansa jälkeen, että kommunistisen puolueen puoluekokous järjestettäisiin vuoden 2009 lopulla, 12 vuoden tauon jälkeen. Kesällä 2009 hän ilmoitti kuitenkin, että puoluekokouksen järjestäminen siirtyy tuonnemmaksi. Puoluekokouksen tehtävänä on valita uusi puoluejohto, ottaa kantaa tehtyihin uudistuksiin ja määritellä linjaukset tuleville vuosille. Vuoden 2009 puoluekokouksesta odotettiin tärkeää virstanpylvästä maan historialle. Puoluekokouksen sijaan vuonna 2009 kokoontuu kansallinen konferenssi, joka voi tehdä kiireellisiä päätöksiä puoluekokousten välillä. Kokouksen odotetaan nimittävän uusia jäseniä puolueen keskuskomiteaan, sihteeristöön ja politbyrooseen. Puolueen keskuskomiteaan odotetaan nuorennusleikkausta 1950−60-luvuilla syntyneistä poliitikoista. Keskuskomitean kokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan puoluekokouksen arvellaan jäävän Kuuban vanhan, vallankumoukseen osallistuneen poliittisen kaartin viimeisiksi.

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Meksiko

Päivitetty 27.11.2013

© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot