Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Viisumi - Suomen suurlähetystö, Mexico : Konsulipalvelut : Viisumi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Viisumi

Schengen-viisumia tulee hakea henkilökohtaisesti. Ajanvaraus on pakollinen.

Mikä on Schengen-alue ja Schengen-viisumi?
Kuka tarvitsee viisumin Suomeen?
Minne ja miten hakemus voidaan jättää?
Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää?
Mitä asiakirjoja tarvitaan?
Mitä viisumin hakeminen maksaa ja minne hakemusmaksu maksetaan?
Jos viisumipäätös oli kielteinen, voiko päätöksestä valittaa?

Mikä on Schengen-alue ja Schengen-viisumi?

Viisumi on maahantulolupa-asiakirja, joka myönnetään lyhytaikaista tai tilapäistä vierailua varten (enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla). Yhden Schengen-maan viisumi oikeuttaa matkustamiseen kaikkien Schengen-maiden alueella. Viisumin hakeminen ei automaattisesti takaa sen myöntämistä. Viisumin hallussapito ei automaattisesti oikeuta Schengen-alueelle saapumiseen, sillä maahantulon edellytykset tarkastetaan Schengenin ulkorajalla.

Schengen-valtiot ovat: Alankomaat , Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. EU:n ulkopuolisista maista mukana ovat Norja, Islanti ja Sveitsi. EU-maista Iso-Britannia, Irlanti, Kroatia, Kypros, Bulgaria ja Romania eivät ole mukana Schengenin sopimuksessa.

Viisumien käsittelyyn ja päätöksiin sovelletaan kaikissa Schengen-valtioissaviisumisäännöstöä (810/2009/EY), joka on Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston asetus.

Kuka tarvitsee viisumin Suomeen?

Meksikon, Antigua ja Barbudan, Barbadosin, Dominican, Grenadan, Saint Kitts ja Nevisin, Saint Lucian, Saint Vincent ja Grenadiinien, Trinidad ja Tobagon, Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Nicaraguan, Hondurasin sekä Panaman kansalaiset ovat viisumivapaita Suomeen, mikäli matka kestää alle 90 päivää 180 päivän aikana. Passin tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta matkan päättymisen jälkeen. Pidempää oleskelua varten vaaditaan oleskelulupa (ks. kohta Oleskeluluvat), jonka myöntämisestä päättää Maahanmuuttovirasto.

Belizen, Dominikaanisen tasavallan, Haitin, Jamaikan ja Kuuban kansalaiset tarvitsevat aina viisumin tai muun maahantuloluvan.

Viisumivelvollisen maan kansalaisella tulee olla viisumi saapuessaan Schengen-valtioiden alueelle. Mikäli viisumivelvollisen maan kansalaisella on jonkin Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa, hän ei tarvitse viisumia siirtyessään toiseen Schengen-maahan.

Tarkista viisumintarpeesi Schengen-alueelle ja matkustusasiakirjat Suomeen:

Minne ja miten hakemus voidaan jättää?

Schengen-viisumia haetaan henkilökohtaisesti matkan pääkohteena olevan maan suurlähetystöstä, pääkonsulaatista tai konsulaatista siinä maassa, jossa hakija asuu tai laillisesti oleskelee.

Jos matkan pääkohdemaa on Suomi, viisumia on haettava Suomen ulkomaanedustustosta. Hakemuksen jättämiseen tulee varata aika sähköpostitse. Mikäli matka sisältää useamman kuin yhden kohteen, viisumihakemus jätetään sen Schengen-maan edustustoon, joka on matkan pääasiallinen kohde (matkan pituuden tai tarkoituksen osalta). Mikäli pääasiallista kohdetta ei voida määrittää, hakemus jätetään sen Schengen-valtion edustustoon, jonka ulkorajan kautta hakija saapuu jäsenvaltioiden alueelle.

Suomen Méxicon-suurlähetystöön tulee varaata aika sähköpostitse: info.mex@formin.fi. Asiakaspalvelu on avoinna klo 9-12 maanantaista perjantaihin.

Suomea voi joissakin tapauksissa edustaa toinen Schengen-maa, jonka edustustosta viisumia voi hakea. Suomen Méxicon-suurlähetystön toimialueella ovat voimassa seuraavat Schengen-edustamissopimukset:

Kun hakemus otetaan tutkittavaksi, edustusto leimaa hakijan matkustusasiakirjan. Leimalla ei ole oikeudellisia vaikutuksia. Diplomaatti-, virka/virkamatka- ja erityispasseja ei leimata.

Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää?

Viisumia tulee hakea hyvissä ajoin ennen matkaa. Viisumihakemuksen voi jättää aikaisintaan 3 kuukautta ennen matkaa. Viisumin käsittelyaika on normaalisti 15 päivää ja viisumihelpotussopimusmaiden kansalaisten osalta 10 päivää hakemuksen jättämisestä. Käsittelyaika saattaa joissain poikkeustapauksissa kestää jopa 60 päivää. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kiirehtimispyyntöjä ei voida ottaa huomioon esimerkiksi etukäteen hankittujen lentolippujen vuoksi.

Mitä asiakirjoja vaaditaan?

Liiteasiakirjoista sovitaan viisumisäännöstön lisäksi myös paikallisessa Schengen-yhteistyössä, joten asiakirjat vaihtelevat maakohtaisesti. Puutteelliset asiakirjat saattavat vaikuttaa päätökseen kielteisesti. Liiteasiakirjoja ei palauteta. Hakijoilta saatetaan tarvittaessa vaatia myös muita asiakirjoja ja hakija voidaan myös kutsua erilliseen haastatteluun.

Viisumihakemuslomakkeen voi ladata, täyttää sähköisesti ja tulostaa oheisesta linkistä. Lomake on saatavissa myös edustustoissa.

Hakemukseen tarvitaan:

 • passi, joka on voimassa vähintään kolme kuukautta suunnitellun Schengen-alueelta poistumisen jälkeen ja jossa on ainakin kaksi tyhjää sivua ja se on myönnetty viimeisten kymmenen vuoden aikana.
 • passivalokuva
 • matkavakuutus, joka kattaa terveydenhoitokulut 30 000 euroon saakka
 • matkaliput tai lentovaraukset
 • oleskelulupa tai viisumi maahan, jossa viisumia haetaan
 • toimeentuloselvitys matkan aikana
 • kutsu Suomeen tai muu selvitys matkan luonteesta
 • muut liitteet (esim. selvitys työpaikasta tai muista siteistä maahan, jossa viisumia haetaan)
 • viisumihakemuslomake täytettynä
  pdf Schengen Visa EC109 (Español pdf)
  pdf Schengen Visa EC109 (English pdf)

Mitä viisumihakemus maksaa ja minne se maksetaan?

Hinta voi vaihdella kuukausittain kurssimuutosten vuoksi, joten tarkista ajantasaiset palvelumaksut ja maksuohjeet palveluhinnastosta. Hinnastosta ilmenee myös normaalia pienemmät maksut (lapset ja viisumihelpotussopimusmaiden hakijat) sekä maksuttomat viisumit. Mikäli viisumipäätös olisi kielteinen, viisumimaksua ei palauteta.

Mikäli viisumipäätös oli kielteinen, voiko päätöksestä valittaa?

Mikäli viisumin edellytykset eivät täyty, viisumi evätään. Viisumin epäämisen perusteet ilmoitetaan viisumisäännöstön mukaisesti vakiomuotoisella Schengen-maiden yhteisellä lomakkeella. Viisumin epääminen perustuu viisumisäännöstössä mainittuihin seikkoihin, jolloin jokin viisumin myöntämisen edellytys puuttuu. Tämän lisäksi muuta selvitystä ei anneta.

Viisuminhakija voi tehdä oikaisuvaatimuksen kielteisen päätöksen antaneelle edustustolle. Oikaisuvaatimusohje annetaan hakijalle kielteisen päätöksen liitteenä. Oikaisuvaatimus tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viisuminhakijat, joille on tehty kielteinen viisumipäätös ja joiden oikaisuvaatimus on hylätty tai jätetty tutkimatta, annetaan oikaisuvaatimuspäätös ja sitä koskeva valitusosoitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuspäätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomen tai ruotsin kielellä. Valituksen voi tehdä vain viisuminhakija itse tai viisuminhakija voi valtuuttaa esimerkiksi kutsujan tai muun henkilön edustamaan itseään.

Hallinto-oikeus perii valittajalta valitusasian oikeudenkäyntimaksuna 250 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus palauttaa valituksenalaista päätöstä koskevan asian edustustolle uudelleen käsiteltäväksi.

Tulosta

Päivitetty 2.8.2018


© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot